Soita: 045 111 6404 (toimisto) Karapellontie 11, 02610 Espoo

EKK:n ja Espoon kaupungin rakennushanke purjehtii myötätuulessa

Espoo_uusirakennus_1

EKK:n ja Espoon kaupungin rakennushanke purjehtii myötätuulessa

Tarve turvallisille, uuden opetussuunnitelman mukaisille koulu-, päiväkoti- ja harrastustiloille on kasvavassa Espoossa suuri.

Keväällä 2016 aloitettiin rakennushankkeen suunnittelu sekä EKK:n että Espoon kaupungin tarpeiden pohjalta, jossa EKK tarjoutuu yksityisenä toimijana toteuttamaan uuden koulun rakentamisen Espooseen. Tavoitteena on saada Espooseen vuoden 2019 syyslukukauden alkuun mennessä uusi rakennus, jossa toimii EKK:n lisäksi Espoon kaupungin koululuokkia.

Hanke toteutetaan EKK:n yksityisenä investointina, jota kaupunki tukee lainatakauksella ja kasvavalla toiminta-avustuksella oppilaspaikkojen ja tilojen mukaan.

Iltaisin ja viikonloppuisin tilojen käyttöastetta parannetaan tarjoamalla niitä espoolaisille yhdistyksille ja yhteisöille. Tavoitteena on edistää monipuolista matalan kynnyksen kulttuuri- ja liikuntatoimintaa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta osoitti hankkeelle tontin Matinkylästä tekemällä suunnitteluvarauspäätöksen toukokuun lopussa 2016. Tontti sijaitsee Hauenkalliontien ja Matinkartanon tien risteyksessä Länsiväylän eteläpuolella.

Tällä hetkellä hanke on suunnitteluvaiheessa. Kaavamuutoksen ensimmäinen vaihe etenee ja alustavat rakennussuunnitelmat on tehty kerroskuvineen.

Tontti vaikuttaa hyvältä paikalta koulu- ja päiväkotirakennukselle, koska näin voimassa oleva kaava toteutuu Espoon yleisiin palveluihin. Tontilta on liikuntapuistoon suora turvallinen yhteys lapsille hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Tuleva rakennus suojaa liikuntapuistoa melulta ja ilmansaasteilta. Lisäksi koulun pihan ja leikkipuiston rakentaminen tukee urheilupuiston laajaa käyttöä.

Joulukuussa 2016 Espoon Opetus- ja Varhaiskasvatuslautakunta (OVALA) teki positiivisen kannanoton lainatakauksen valmistelemiseksi, samaan tapaan kuin Matinkylän uusi jäähalli aiotaan toteuttaa yksityisenä hankkeena Espoon kaupungin lainatakauksella.

Suunnitteluprosessissa on opittu, että toteutuessaan hanke ei ainoastaan tuota tiloja, vaan yhden konkreettisen esimerkin lisää yksityisen, poliittisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä, jossa palvellaan yhteistä päämäärää Espoon hyväksi. Tällaisen hankkeen eteenpäin vieminen sopii hienosti Suomi 100 –vuotta -henkeen; tulevaisuus rakennetaan yhdessä!

Lisätietoja hankkeesta:

Mikko Vaara, EKK kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, +358 40 7393259

Lea Kiiski, EKK kannatusyhdistyksen hallituksen sihteeri, +358 40 7506870