EKK muuttaa Matinkylään – kouluun ilmoittautuminen on nyt!

 

Tervetuloa turvalliseen ja uudistuvaan kouluyhteisöömme, Espoon kristilliseen kouluun! Haku ja ilmoittautuminen on 8.-20.1.2021.

Espoon kristillinen koulu on Espoossa toimiva yksityiskoulu. Tarjoamme valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaista perusopetusta ekaluokasta peruskoulun loppuun asti. Opetuksemme on maksutonta. Koulun toiminta on muiden peruskoulujen tapaan valtion ja kaupungin tukemaa. Meille ovat tervetulleita kaikki oppilaat Espoosta ja kauempaa yli kuntarajojen.

Oppilaita tulee meille monista taustoista, suomalaisperheistä sekä monikulttuurisista perheistä. Monella oppilaalla on myös taustaa ulkomailla asumisesta. Meillä voit opiskella kielirikasteisesti ja koulullamme on valmius kaksikieliseen opetukseen.

Päiväkoti ja esikoulu

Koulumme yhteydessä toimii myös päiväkoti Aarteet ja esikoulu. Esikoulusta on sujuva siirtyminen koulupolulle samaan rakennukseen.

Uudet turvalliset toimitilat Matinkylässä

Olemme toimineet vuodesta 1999 useissa eri toimipisteissä. Syksyllä 2021 toimimme vielä Espoon Karapellossa ja tammikuussa 2022 muutamme vastavalmistuneisiin tiloihin Matinkylään.

Uudet, nykyaikaiset ja turvalliset 500 oppilaan koulutilat tukevat oppimista ja monipuolistavat toimintaa entisestään.  Terveellisyys, turvallisuus, laatu ja kestävä kehitys ovat olleet tärkeitä kriteereitä niin koulun suunnittelussa kuin sen toteutusvaiheessakin, myös sisäilman laadun osalta. Koulu rakennetaan tiukkojen puhtausstandardien mukaan.

Keskeinen sijaintimme Matinkylässä hyvien kulkuyhteyksien varrella on pientenkin koululaisten helposti ja turvallisesti saavutettavissa.

Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö

Meillä on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, jonka laadukkaan opetuksen vaikutukset näkyvät oppilaidemme hyvinä oppimistuloksina. Ilmapiirimme on lämmin, innostava, toinen toistamme tukeva ja erilaisuutta kunnioittava.

Kielirikasteisuus ja kaksikielinen opetus

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti vastaamalla ympäristömme asettamiin muutostarpeisiin. Vuonna 2021 koulussamme aloittaa uusi kielirikasteinen luokka. Kielirikasteisuus tarkoittaa, että noin 25 prosenttia opetuksesta toteutetaan englanniksi ja loput suomen kielellä.

Espoon kristillinen koulu on hakenut lupaa Opetushallitukselta laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen, ja toteutuessaan englanninkielisen opetuksen osuus kasvaa noin 50 prosenttiin kaikesta opetuksesta.

Iltapäivätoiminta ja taidekoulu Talentti

Koulussamme kaikilla ala-asteen oppilailla on mahdollisuus osallistua iltapäiväkerhotoimintaan. Kerhotoimintaan osallistumisesta veloitamme pienen osallistumismaksun.

Iltapäivällä siirtyminen vapaa-ajan harrastamisen pariin on helppoa: taidekoulu Talentti mahdollistaa monipuolisen harrastamisen kehittää omia lahjojaan erityisesti musiikin ja teatteritaiteen opinnoissa.
Taidekoulu Talentille olemme hakeneet lupaa laajempaan taiteen perusopetukseen. Laajempi taiteen perusopetus antaa lapsille ja nuorille enemmän valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Toiminta-ajatuksemme ja arvomme

Espoon kristillisen koulun toimintaa ohjaavat kristilliset arvot ja maailmankatsomus sekä kristillinen ihmiskäsitys jokaisesta ainutkertaisena yksilönä. Kristillinen arvokulttuuri toteutuu tavoissamme toimia, kuten viettämällä kirkollisia juhlapyhiä tai huomaavaisella suhtautumisella toisiimme. Tuemme oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä sekä perheiden kristillistä arvopohjaa. Jokainen meillä saa muodostaa oman maailmankatsomuksensa. Haluamme luoda jokaiselle oppilaalle hyvän perustan vaikuttaa ympäristöönsä positiivisesti yksilö- ja yhteiskuntatasolla.

Hakeminen kouluun

Hakeminen ensimmäiselle luokalle ja muille vuosiluokille on 8.-20.1.2021. Oppilaaksi hakeminen tapahtuu tulostamalla ja täyttämällä nettisivuiltamme lomake ja lähettämällä se sähköpostilla osoitteeseen toimisto@ekk.fi. Hakuajan jälkeen oppilaspaikkoja voi hakea ympäri vuoden.

Lisätietoja rehtori Liisa Norvanto p. 045 675 3155, sekä koulumme toimistosta: toimisto@ekk.fi, p. 045 111 6404,  avoinna: ma- to klo 7.45 – 13.15.

Olet lämpimästi tervetullut kouluumme! Odotamme hakemustasi!

Ilmoittaudu kouluun nyt näillä lomakkeilla: lomakkeet.

Hakeminen esikouluun ja päiväkotiin

Voit hakea myös esikouluun ja päiväkotiin lomakkeilla, jotka löytyvät sivulta lomakkeet.

Koulun uusi sijainti on Matinkartanontie 13, 02230 Espoo.