3-5 vuotiaat

Päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta 3-5 -vuotiaille lapsille. Jokainen lapsi on arvokas. Päivähoidon keskeisin tavoite on lasten kokonaisvaltainen hyvinvointi. Kasvatuskumppanuus vanhempien ja koko perheen kanssa koetaan erittäin tärkeäksi.

Toimintaa suunnitellaan ja eriytetään lasten iän, tarpeiden ja varhaiskasvatussuunnitelmista nousevien tavoitteiden ja lapsiryhmän kiinnostuksen kohteiden mukaan lapsilähtöisesti. Lapset oppivat asioita arjen tilanteissa heille ominaisten toimintatapojen kautta leikkien, liikkuen, tutkien ja taiteillen. Suosimme toimintapisteitä, joissa lapset leikkivät ja työskentelevät pienissä ryhmissä. Leikkiminen on lapsille luontainen ilmaisu- ja oppimiskeino, jossa lasten osallisuus vuorovaikutteisesti yhdessä muiden kanssa parhaimmillaan toteutuu.

Olemme mukana koko päiväkodin ja koulun yhteisissä projekteissa (mm. juhlat, vaellukset, näytelmät ja kulttuuritapahtumat).

Päivähoidosta vastaa ammattitaitoinen henkilöstö.