Hallinto

Espoon kristillistä koulua ja päiväkotia ylläpitää Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry. Sen toimintaa johtaa hallitus ja johtokunnat.

Kannatusyhdistys

Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää kristillistä kasvatusta. Kannatusyhdistyksen tehtävistä ja toimivallasta säädetään yhdistyksen säännöissä. Kannatusyhdistyksen syyskokous valitsee yhdistyksen hallituksen sekä nimeää tietyt jäsenet koulun ja päiväkodin johtokuntiin. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja varajäsenen yksi vuosi. Toimikausi vaihtuu kalenterivuoden vaihtuessa.

Hallitus

Hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä sekä yhdestä varajäsenestä, ja sen toimintaa johtaa puheenjohtaja. Hallituksen tehtävänä on johtaa koulun kannatusyhdistyksen toimintaa ja turvata yhdistyksen, koulun ja päiväkodin toiminnan taloudelliset sekä toiminnalliset edellytykset. Se myös valvoo johtotiimin sekä johtokuntien toimintaa.  Koulun ja päiväkodin johtosäännössä määritellään tarkemmin hallituksen tehtävät.

Johtokunnat

Koulun johtokunnassa on kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä ja sen toimintaa johtaa puheenjohtaja. Kannatusyhdistyksen syyskokous nimeää johtokuntaan vuosittain yhden vanhempien edustajan, yhden opettajien edustajan, yhden työntekijöiden ehdolle asettaman henkilön sekä näille varahenkilön. Hallitus nimeää johtokuntaan kaksi edustajaansa. Toimikausi on yksi vuosi ja kausi vaihtuu kalenterivuoden vaihtuessa. Koulun johtokunnan tehtävänä on kehittää koulun kasvatus- ja opetustyötä sekä edistää koulun, kodin ja muun yhteiskunnan välistä yhteistyötä ja edustaa myös oppilaiden ja heidän huoltajiensa näkemyksiä.

Päiväkodin johtokunnassa on neljä jäsentä ja sen toimintaa johtaa puheenjohtaja. Kannatusyhdistyksen syyskokous nimeää vuosittain johtokuntaan kaksi vanhempien edustajaa ja Kannatusyhdistyksen hallitus yhden edustajansa.Toimikausi on yksi vuosi ja kausi vaihtuu kalenterivuoden vaihtuessa. Päiväkodin tehtävänä on kehittää päiväkodin hoito-, kasvatus- ja opetustyötä sekä edistää päiväkodin, kodin ja muun yhteiskunnan välistä yhteistyötä.

Koulun ja päiväkodin johtosäännössä määritellään tarkemmin johtokuntien tehtävät.

Johtoryhmä

Kannatusyhdistyksen johtoryhmään kuuluu rehtori, apulaisrehtori, päiväkodin johtaja ja talouspäällikkö. Johtoryhmä vastaa sekä koulun että päiväkodin toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Koulun ja päiväkodin johtosäännössä määritellään tarkemmin johtoryhmän tehtävät.