Hankkeet ja projektit

Malawi-projekti

Yläkoulun oppilaskunta osallistuu kehitysyhteistyöprojektiin Malawissa. Oppilaskunta kerää rahaa erilaisin tempauksin ja tukee taloudellisesti kristillisen koulutus- ja kulttuurikeskuksen rakentamista.

Joulun lapsi -keräys loka-marraskuulla

Keräämme joululahjoja lähetettäväksi Romanian ja Moldovian vaikeissa olosuhteissa eläville lapsille.  Koordinoivana tahona Suomessa toimii Patmos Lähetys ry.

 ISS – International Space Station ohjelma ja Erasmus hanke ( CIMO)
vaihtuu Pänttäyksestä printtaukseen -hankkeeseen. ISS jää ainakin vuodeksi tauolle.

Kristillisen koulun 7. – 9. luokkalaisten 3-vuotinen CIMO-hanke päättyi kesällä 2017. Oppilaat suunnittelivat ja toteuttivat ISS-asemalle lähetettävän tutkimusprojektin. Projektista kerrotaan SfS:n omilla nettisivuilta.
Valinnaisaineena SfS jatkuu lukuvuonna 2017-2018 Pänttäyksestä Printtaukseen -hankkeeseen liittyen.

Liikkuva koulu -hanke

Espoon kristillisen koulun Liikkuva koulu -hanke jatkaa toiselle toimintavuodelle lukuvuonna 2017-2018.

Kielihanke

Kielen varhentamiseen tähtäävä hanke käynnistyy syksyllä 2017. Mm. englannin kielen opetus tulee varhaiskasvutuksen ja esikoulun viikko-ohjelmaan sekä alkuopetukseen.