Historia

Koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys perustettiin vuonna 1995, jonka jälkeen vuonna 1996 päiväkoti Eskimo aloitti toimintansa. Koulun toiminta alkoi elokuussa 1999 ja Valtioneuvoston opetuksenjärjestämislupa myönnettiin EKK:lle kolmeksi vuodeksi maaliskuussa 2001. Syksyllä 2001 aloitti 22 oppilasta “virallisessa” koulussa ja elokuussa 2002 oppilaita oli jo 47. Vuonna 2004 saatiin uusi kolmivuotinen opetuksenjärjestämislupa esiopetukseen ja alakouluun, mutta ei vielä yläkouluun. Lopulta vuonna 2008 EKK sai pysyvän opetuksenjärjestämisluvan, joka sisälsi myös yläkoulun.

Syksyllä 2010 koulussa oli noin 140 oppilasta ja 2011 eskarit mukaan lukien noin 170. Kasvamisen myötä ja tilojen väliaikaisuuden vuoksi koulu ja päiväkoti ovat joutuneet muuttamaan usein – ensin Olarinluomasta Pohjois-Tapiolaan sitten Haukilahden ja Matinlahden kautta Karapeltoon. Marraskuussa 2012 koulun tilahanke hyväksyttiin Espoon kaupungin talousarvioon tarveselvityskohteeksi ja kesällä 2013 opetusministeri myönsi oppilasmäärän korotuksen 500:aan oppilaaseen. Tämä mahdollistaa koulun ja päiväkodin uuden tilahankkeen etenemisen. Vuoden 2013 aikana koulussa opiskeli noin 180 oppilasta ja päiväkotilaisia oli noin 40. Jotta tavoittelemamme 500:n oppilaan koulu toteutuu, on tärkeää, että voimakkaan oppilasmäärän kasvun ohella koululle ja päiväkodille saadaan riittävän suuret, toimivat ja pysyvät tilat.

Lukuvuotena 2015-2016 koulussa opiskeli 205 oppilasta 1.-9.-luokilla. Ensimmäinen luokka toimii kaksisarjaisena. Tällä hetkellä 50 lapsen Päiväkoti Aarteissa toimii esikoulu ja päiväkotiryhmät 3-5 -vuotiaille.

Lukuvuodeksi 2016-2017 koululle on vuokrattiin lisätiloja kasvavalle oppilasmäärälle.