Koulu

Tervetuloa Espoon kristilliseen kouluun!

IMG_5376untitled-2-300x200

Espoon kristillinen koulu on kasvava yhtenäinen peruskoulu, joka antaa opetusta luokille 1-9 ja toimii Espoon Karapellossa.

Opetus on maksutonta ja noudattaa valtakunnallisia opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä.

Miksi kristilliseen kouluun, kysyvät monet. Kun oppilaiden vanhemmilta kysytään, miksi he ovat laittaneet lapsensa kristilliseen kouluun, yleisimmät syyt ovat kristillinen arvopohja, turvallisuus ja laadukas opetus. Näihin kolmeen asiaan kristillisen koulun toiminnan peruspilarit sisältyvätkin.

Kristillisyys ilmenee koulun toimintakulttuurissa esimerkiksi erilaisissa juhlissa ja tapahtumissa, mutta myös arjen ilmapiirissä. Haluamme rakentaa kouluyhteisöä, jossa jokainen on arvokas ja voi kokea olevansa hyväksytty. Tärkeä arvo on myös toisia kunnioittavan asenteen ja hyvän käyttäytymisen oppiminen.

Turvallisuus rakentuu monista asioista yhdessä. Eri-ikäiset oppilaat toimivat yhdessä ja oppivat tuntemaan toisiaan. Henkilökuntaa on riittävästi ja läsnäoleva aikuinen on lähellä, kun tarvitaan. Riidat sovitaan ja kiusaamiseen puututaan välittömästi.

Koulun perustehtävä on oppilaan oppimisen edistäminen. Jokaisella oppilaalla on oikeus saada laadukasta opetusta ja oppimisen haasteisiin mahdollisesti tarvitsemaansa tukea. Samaan aikaan kehitämme jatkuvasti myös ylöspäin eriyttävää opetusta, jotta jokaiselle olisi tarjolla sopivia ja motivoivia oppimishaasteita.

Liisa Norvanto, Rehtori