Oppilaaksi hakeminen

Kouluun voi hakea oppilaaksi ympäri vuoden. Hakuaika seuraavana syksynä alkavaan opetukseen on tammikuussa. Kouluun otetaan uusia oppilaita myös kesken lukuvuoden, mikäli koulussa on vapaita oppilaspaikkoja.

Koululla järjestetään tiedotustilaisuus koulun toiminnasta hakuajan alkaessa tammikuussa. Tammikuussa järjestetään myös avoimien ovien päivä, jolloin kaikki koulun toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan kouluun.

Kouluun hakeminen

  1. Tutustu koulun tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin.
  2. Täytä hakulomake. jos oppilaalla on kaksi huoltajaa, molempien allekirjoitukset tarvitaan hakupaperiin.
  3.  Hanki liitteeksi oppilaan virkatodistus, josta käy ilmi myös huoltajien tiedot.
  4.  Liitä hakemukseen myös kopio viimeisimmästä koulutodistuksesta.

Opettaja tai rehtori yhdessä erityisopettajan kanssa haastattelee oppilaan sekä huoltajat, kun hakemukset ovat tulleet koululle. Haastattelun tarkoituksena on tutustua oppilaaseen ja saada tietoa hänen kouluvalmiuksistaan ja oppimishistoriastaan sekä varmistaa, että huoltajilla ja koululla on yhteinen käsitys koulun kasvatustavoitteista ja että vanhemmat hyväksyvät koulun toimintaperiaatteet.

Rehtori, erityisopettaja tai opettaja ottaa yhteyttä edelliseen kouluun tai esikouluun ja keskustelee oppilasta opettaneen opettajan tai erityisopettajan kanssa oppilaan tarpeista kristillisessä koulussa aloittamisen sujumiseksi. Tähän yhteydenottoon tarvitaan huoltajien lupa, joka merkitään hakulomakkeeseen.

Rehtori päättää oppilasvalinnoista. Mikäli hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, annetaan etusija oppilaille, joilla on koulussa ennestään sisaruksia sekä kristillisistä esikouluista ja muista kristillisistä kouluista tuleville oppilaille. Muutoin valinnassa noudatetaan ilmoittautumisjärjestystä.

Oppilaspaikkahakemus voidaan hylätä, jos koulu katsoo, ettei se ei pysty vastaamaan perusopetuslain edellyttämällä tavalla oppilaan mahdolliseen erityisen tuen tarpeeseen.