Oppilaskunta

Koulussa toimii oppilaskunta, jonka tarkoituksena on lisätä oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia kouluyhteisössä. Oppilaskunta järjestää yhteisiä tapahtumia ja tempauksia.

Yläkoulun oppilaskunnalla on kehitysyhteistyöprojekti Malawissa. Oppilaat ovat toiminnallaan keränneet varoja Malawissa rakennettavaa nuorten koulutuskeskusta varten.  Blogistamme näet kuvia alueesta ja tukemistamme opiskelijoista.

Sekä ala- että yläkoululla on omat oppilaskunnan hallitukset, joissa on edustajat kaikilta luokka-asteilta. Hallitukset vastaavat toiminnan organisoimisesta. Vastuuopettajat tukevat oppilaita tässä.