Tilahanke

Matinkylän-koulu

Espoon Kristillisen Koulun kannatusyhdistyksellä on käynnissä tilahanke, jonka tavoitteena on rakentaa Matinkylään noin 500 lapsen koulu- ja päiväkotirakennus syksyyn 2020 mennessä. Tavoitteenamme on uusi, terve ja joustava toimitila, joka arkipäivisin toimii kouluna ja päiväkotina ja iltaisin ja viikonloppuisin harrastuspiirien, yhdistysten ja seurojen toimintatilana. Alkuvuosina kristillisen koulun ei tarvitse koko koulutilaa, ja Espoon kaupunki on suunnitellut vapaiden tilojen käyttämistä Matinkylän perusopetuksen käyttöön.

Kristillinen koulu palvelee koko kaupungin aluetta ja siksi toimivat liikenneyhteydet ovat tärkeät. Sijainti Matinkylässä Hauenkalliontien ja Matinkartanon tien risteyksessä (toinen liikenneympyrä Länsiväylältä tai Kehä II:lta tullessa) urheilupuiston naapurissa on erinomainen saattoliikenteen kannalta, jota erityisesti päiväkodissa tarvitaan. Vanhemmat koululaiset kulkevat sujuvasti julkista liikennettä käyttäen: metroasema on 600 metrin päässä ja Matinkylä on useiden linja-autolinjojen varrella.

Matinkylan-koulun-sijainti-300x269

Tilahankkeen tausta

Espoon kristillinen koulu on toiminut väliaikaisissa tiloissa koko historiansa ajan vuodesta 1999, kohta 20 vuotta. Koulu on toiminut seurakunnan kerhohuoneessa, kerrostalon kellarissa, Haukilahden ostoskeskuksessa pankkisalissa, entisessä Säästöpankki-opistossa ja nyt Karamalmilla toimistorakennuksessa vuodesta 2012. Haave oikeista koulutiloista on elänyt koko ajan ja erilaisia vaihtoehtoja on kartoitettu vuosittain. Pisimpään työstettiin koulun rakentamista Espoonlahteen, josta tontti varattiin ja kaavoitettiin jo 2007, ja jonka hankesuunnitelma valmistui 2015. Tämä yhteishanke Espoon kaupungin kanssa on tällä hetkellä jäissä Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunnon jälkeen, jossa kehotettiin etsimään koululle uusi tontti. Lautakunta edellytti myös, että koulun rakentaminen ei saa myöhästyttää muiden koulujen korjaamista tai rakentamista.

Yhdistys löysi uuden tontin Matinkylästä urheilupuiston ja Matinkartanon naapurista. Kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella uutta hanketta päätetiin lähteä toteuttamaan yksityisellä rahoituksella, koska koulun saaminen kaupungin investointiohjelmaan voisi venyä pitkälle. Kaupungin lainatakaus mahdollistaa yhdistyksen toteuttaa kaupungin palveluverkkoa parantavan hankkeen, kuten mm. jäähallien osalta on toimittu. Tontti varattiin yhdistykselle 2016 ja samana vuonna aloitettiin kaavamuutosprosessi. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta puolsi hankkeen toteuttamista ja alkuvaiheessa tilojen vuokraamista kaupungin koulujen käyttöön.

 

Hankeen eteneminen

 

Helmikuu 2018 Kaupunkisuunnittelu lautakunta hyväksyi Matinkartanonristin kaavaehdotuksen nähtäville 28.2.Rakentamisen ja suunnittelun kilpailutusta valmistelemaan valittiin tekniseksi konsultiksi Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Tammikuu 2018 Kaupunginhallituksen elinkeino ja kilpailukykyjaosto hyväksyi 15.1.2018 tontin suunnitteluvarauksen jatkamisen yhdistykselle 31.1.2019 saakkaKaavaehdotus valmistui.

Matinkartanonristin korttelisuunnitelma valmistui, johon kuului Maisemasuunnittelu Hemgård:in tekemä pihasuunnitelma.

Marraskuu 2017 Ramboll:n valmistelema Kunnallistekniikan yleissuunnitelma valmistui. Siinä suunniteltiin mm. liikenteen reittejä ja määriä, hulevesien käsittelyä ja alueen geoteknisiä ominaisuuksia.
Lokakuu 2017 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi 25.10.2017 uudistetun yhteistyösopimuksen, Uudessa sopimuksessa Espoon antama tuki määräytyy espoolaisoppilaiden määrän perusteella ja näin kasvaa oppilasmäärän kasvaessa.
Kesäkuu 2017 Kaupunginhallituksen elinkeino ja kilpailukykyjaosto hyväksyi 5.6.2017 tontin suunnitteluvarauksen jatkamisen yhdistykselle 31.1.2018 saakka
Toukokuu 2017 Kaavamuutos oli nähtävillä 3.4. – 5.5.2017.
Huhtikuu 2017 Inspira Oy tutki hankkeen toteutusmallien soveltuvuutta, erityisesti elinkaarimallin ja KVR-urakan osalta.
Helmikuu 2017 Ramboll:n tekemä meluselvitys valmistui. Piha-alueelle kantautuva liikenteen melu saadaan rajoitettua 1-2 metrin korkuisilla meluaidoilla. Samalla koulu suojaa liikuntapuistoa melulta.
Joulukuu 2016 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta puolsi 20.12.2016 hankkeen toteuttamista yksityisenä kaupungin takauksella, ja varautuu koulun tukisopimuksen päivittämiseen ja tilojen vuokraamiseen Sivistystoimen käyttöönToimitilan viitesuunnitelma valmistui, jonka valmistelussa konsultoitiin aktiivisesti Kaupunkisuunnittelua määräysten täyttämiseksi.

Ramboll:n tekemä kustannusarvio hankkeelle valmistui.

Kaavamuutoshakemus jätettiin Espoon kaupungille. Kaavassa pyydettiin mm. siirtämään rakennuspaikkaa Hauenkalliontien varteen, kasvattamaan rakennusoikeutta ja lisäämään tonttiliittymä Matinkartanontielle.

Heinäkuu 2016 Perusparannussuunnittelu Leo Osara Oy valittiin toimitilan viitesuunnitelman laatijaksi.
Toukokuu 2016 Kaupunginhallituksen elinkeino ja kilpailukykyjaosto hyväksyi 9.5.2016 tontin suunnitteluvarauksen yhdistykselle 31.5.2017 saakka
Tammikuu 2016 Yhdistyksen hallitus päätti lähteä selvittämään yksityisen tilahankkeen toteuttamista Matinkylään.Neuvottelut Espoon kaupungin toimialajohtajien kanssa.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Mikko Vaara, EKK kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, +358 40 7393259

Lea Kiiski, EKK kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja  1.4.2018 lähtien,

+358 40 7506870