Tilahanke

Matinkylän-koulu

Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistyksellä on käynnissä tilahanke, jonka tavoitteena on rakentaa Matinkylään noin 500 lapsen koulu- ja päiväkotirakennus syksyyn 2021 mennessä. Tähtäimessä on uusi, terve ja joustava toimitila, joka arkipäivisin toimii kouluna ja päiväkotina ja on iltaisin ja viikonloppuisin harrastuspiirien, yhdistysten ja seurojen käytössä. Alkuvuosina kristillinen koulu ei tarvitse koko koulutilaa, ja Espoon kaupunki on suunnitellut vapaiden tilojen hyödyntämistä Matinkylän perusopetuksta varten.

Koska Kristillinen koulu palvelee koko kaupungin aluetta, toimivat liikenneyhteydet ovat tärkeät. Sijainti Matinkylässä Hauenkalliontien ja Matinkartanon tien risteyksessä (toinen liikenneympyrä Länsiväylältä tai Kehä II:lta tullessa) urheilupuiston naapurissa on erinomainen saattoliikenteelle, jota tarvitaan erityisesti päiväkodissa. Vanhemmat koululaiset kulkevat sujuvasti julkisella liikenteellä: metroasema on 600 metrin päässä ja Matinkylä on useiden linja-autolinjojen varrella.

Matinkylan-koulun-sijainti-300x269

Tilahankkeen tausta

Espoon kristillinen koulu on toiminut väliaikaisissa tiloissa koko historiansa ajan vuodesta 1999, kohta 20 vuotta. Koulua on pidetty seurakunnan kerhohuoneessa, kerrostalon kellarissa, Haukilahden ostoskeskuksessa pankkisalissa, entisessä Säästöpankki-opistossa ja nyt Karamalmilla toimistorakennuksessa vuodesta 2012. Haave oikeista koulutiloista on elänyt koko ajan, ja erilaisia vaihtoehtoja on kartoitettu vuosittain.

Pisimpään työstettiin koulun rakentamista Espoonlahteen, josta tontti varattiin ja kaavoitettiin jo 2007, ja jonka hankesuunnitelma valmistui 2015. Tämä yhteishanke Espoon kaupungin kanssa on tällä hetkellä jäissä Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunnon jälkeen. Lausunnossa kehotettiin etsimään koululle uusi tontti. Lautakunta edellytti myös, että koulun rakentaminen ei saa myöhästyttää muiden koulujen korjaamista tai rakentamista.

Yhdistys löysi uuden tontin Matinkylästä urheilupuiston ja Matinkartanon naapurista. Kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella uutta hanketta päätetiin lähteä toteuttamaan yksityisellä rahoituksella, koska koulun saaminen kaupungin investointiohjelmaan voisi venyä pitkään. Kaupungin lainatakaus mahdollistaa yhdistyksen toteuttaa kaupungin palveluverkkoa parantavan hankkeen, kuten muun muassa jäähallien osalta on toimittu. Tontti varattiin yhdistykselle 2016 ja samana vuonna aloitettiin kaavamuutosprosessi. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta puolsi hankkeen toteuttamista ja tilojen vuokraamista alkuvaiheessa kaupungin koulujen käyttöön.

Hankeen eteneminen

Heinäkuu 2019
Hankintaprosessin ensimmäinen vaihe aloitettiin ja hankintailmoitus julkaistiin.

Kesäkuu 2019
EKK:n hallitus teki päätöksen hankintaprosessin ensimmäisen vaiheen aloituksesta.

Kesäkuu 2019
OVALA, Espoon kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, hyväksyi Espoon kaupungin ja EKK:n sopimuksen tekemisen EKK:n uudistakennuksen väistötilasta.

Toukokuu 2019
Käytiin markkinavuoropuhelu rakennushankkeen toteutuksesta vuokramallilla.

Huhtikuu 2019 
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy ja projektikoordinaattori aloittivat hankintaprosessin valmistelun ja kilpailutusdokumenttien laatimisen.

Maaliskuu 2019
Espoon kaupunki ja EKK aloittivat sopimusvalmistelun tulevan uudisrakennuksen käytöstä Espoon kaupungin väistötilaksi. Sopimus on tärkeä taloudellinen mahdollistaja uudelle rakennukselle 500 oppilaan ja lapsen kapasiteetilla.

Marraskuu 2018
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi ja vahvisti kaavamuutoksen EKK:n koulu- ja päiväkotirakennuksen rakentamiseksi Matinkartanonristin tontille.

Helmikuu 2018
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Matinkartanonristin kaavaehdotuksen nähtäville 28.2. Rakentamisen ja suunnittelun kilpailutusta valmistelemaan valittiin tekniseksi konsultiksi Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.

Tammikuu 2018
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hyväksyi 15.1.2018 tontin suunnitteluvarauksen jatkamisen yhdistykselle 31.1.2019 saakka. Kaavaehdotus valmistui.

Matinkartanonristin korttelisuunnitelma valmistui. Siihen kuului Maisemasuunnittelu Hemgårdin tekemä pihasuunnitelma.

Marraskuu 2017
Rambollin valmistelema Kunnallistekniikan yleissuunnitelma valmistui. Siinä suunniteltiin muun muassa liikenteen reittejä ja määriä, hulevesien käsittelyä ja alueen geoteknisiä ominaisuuksia

Lokakuu 2017
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi 25.10.2017 uudistetun yhteistyösopimuksen. Uudessa sopimuksessa Espoon antama tuki määräytyy espoolaisoppilaiden määrän perusteella ja kasvaa siten oppilasmäärän kasvaessa.

Kesäkuu 2017
Kaupunginhallituksen elinkeino ja kilpailukykyjaosto hyväksyi 5.6.2017 tontin suunnitteluvarauksen jatkamisen yhdistykselle 31.1.2018 saakka.

Toukokuu 2017
Kaavamuutos oli nähtävillä 3.4. – 5.5.2017.

Huhtikuu 2017
Inspira Oy tutki hankkeen toteutusmallien soveltuvuutta, erityisesti elinkaarimallin ja KVR-urakan osalta.

Helmikuu 2017
Rambollin tekemä meluselvitys valmistui. Piha-alueelle kantautuva liikenteen melu saadaan rajoitettua 1-2 metrin korkuisilla meluaidoilla. Samalla koulu suojaa liikuntapuistoa melulta.

Joulukuu 2016
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta puolsi 20.12.2016 hankkeen toteuttamista yksityisenä kaupungin takauksella ja varautuu koulun tukisopimuksen päivittämiseen ja tilojen vuokraamiseen Sivistystoimen käyttöön. Toimitilan viitesuunnitelma valmistui. Valmistelussa konsultoitiin aktiivisesti Kaupunkisuunnittelua määräysten täyttämiseksi.

Rambollin tekemä kustannusarvio hankkeelle valmistui.

Kaavamuutoshakemus jätettiin Espoon kaupungille. Kaavassa pyydettiin mm. siirtämään rakennuspaikkaa Hauenkalliontien varteen, kasvattamaan rakennusoikeutta ja lisäämään tonttiliittymä Matinkartanontielle.

Heinäkuu 2016
Perusparannussuunnittelu Leo Osara Oy valittiin toimitilan viitesuunnitelman laatijaksi.

Toukokuu 2016
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hyväksyi 9.5.2016 tontin suunnitteluvarauksen yhdistykselle 31.5.2017 saakka.

Tammikuu 2016
Yhdistyksen hallitus päätti lähteä selvittämään yksityisen tilahankkeen toteuttamista Matinkylään. Neuvotteluja käytiin Espoon kaupungin toimialajohtajien kanssa.

 

Lisätietoja hankkeesta:
Mikko Vaara, EKK kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, +358 40 7393259
Lea Kiiski, EKK kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 1.4.2018 lähtien, +358 40 7506870