Työelämään tutustuminen

Työelämään tutustuminen eli TET on ohjattua tutustumista yritysten ja työyhteisöjen toimintaan. TET-jakson aikana oppilas saa ainutkertaista tietoa ja omakohtaista kokemusta työelämän vaatimuksista ja oikeasta tekemisestä. Jakson pituus on 8. ja 9. luokalla viikon ja 7. luokalla yksi työpäivä koululla. Tet on pakollinen ja kouluaikaa. Oppilas ei voi saada tet-jaksosta palkkaa.

Koulu on vastuussa oppilaasta työelämääntutustumisen aikana, ja siksi koululle toimitetaan oppilaan työnantajan kanssa tekemä TET-sopimus. Harjoittelun ajaksi oppilaalle nimetään työpaikalta vastuuaikuinen, joka vastaa oppilaan työskentelystä. Poissaolosta sairauden takia tulee ilmoittaa työnantajalle ja oppilaanohjaajalle viipymättä. Työaika on 6 tuntia päivässä. Nuorta työntekijää koskevat lainkohdat työaikojen ja vaarallisten tai haitallisten töiden suhteen ovat voimassa myös työelämään tutustuttaessa.

Jos työnantaja ei tarjoa lounasta, voi koululta hakea korvausta lounasruoista oheisella lomakkeella kuitteja vastaan. Samoin myös toisen kunnan alueella tapahtuvaan TET-harjoitteluun kulkemiseen voi saada korvauksen matkakortilla ostetusta seutulipusta. Korvaus haetaan allaolevalla lomakkeella. Lomake palautetaan koulun kanslian postilaatikkoon.

TET ATERIA JA MATKAKORVAUSHAKEMUS