Työelämään tutustuminen

Työelämään tutustuminen eli TET on ohjattua tutustumista yritysten ja työyhteisöjen toimintaan. TET-jakson aikana oppilas saa  ainutkertaista tietoa ja omakohtaista kokemusta työelämän vaatimuksista ja oikeasta tekemisestä. Jakson pituus on 8. ja 9. luokalla viikon  ja 7. luokalla yksi työpäivä ensisijaisesti vanhempien työpaikalla. Tet on pakollinen ja kouluaikaa. Oppilas ei voi saada tet-jaksosta palkkaa.

Koulu on vastuussa oppilaasta työelämääntutustumisen aikana ja siksi koululle toimitetaan oppilaan työnantajan kanssa tekemä TET-sopimus. Harjoittelun ajaksi oppilaalle nimetään työpaikalta vastuuaikuinen, joka vastaa oppilaan työskentelystä. Poissaolosta sairauden takia tulee ilmoittaa työnantajalle ja oppilaanohjaajalle viipymättä. Työaika on 6h päivässä. Nuorta työntekijää koskevat lainkohdat työaikojen ja vaarallisten tai haitallisten töiden suhteen ovat voimassa myös työelämään tutustuttaessa.

Jos työnantaja ei tarjoa lounasta, voi koululta hakea korvausta lounasruoista oheisella lomakkeella. Samoin myös toisen kunnan alueella tapahtuvaan tet-harjoitteluun kulkemiseen voi saada korvauksen matkakortilla ostetusta seutulipusta. Korvaus haetaan  allaolevalla lomakkeella. Lomake palautetaan koulun kanslian postilaatikkoon.

TET ATERIA JA MATKAKORVAUSHAKEMUS

Lukuvuoden 2017-2018 TET-harjoittelujaksot: