Uusi koulu

Tervetuloa uudistuvaan Espoon kristilliseen kouluun!

Olemme Espoossa toimiva yksityiskoulu ja meille ovat tervetulleita kaikki oppilaat yli kuntarajojen. Muutamme vuodenvaihteessa 2021/22 upouusiin koulutiloihin Matinkylään. Tarjoamme koululaistemme ja varhaiskasvatuksemme käyttöön upeat ja monipuoliset tilat oppimiseen sekä vapaa-ajan toimintaan. Meille voit hakea joustavasti vuoden jokaisena päivänä varsinaisten hakuaikojen ulkopuolella. Tule mukaan kasvavaan joukkoomme!

 

Keitä olemme?

 1. Tarjoamme valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaista perusopetusta 1-9 -luokilla. Muiden peruskoulujen tapaan opetuksemme on maksutonta. Koulu ja päiväkoti Aarteet muodostavat yhtenäisen opinpolun päiväkodista peruskoulun loppuun asti.
 2. Toimintakulttuuriamme ohjaavat kristilliset arvot sekä kristillinen maailmankatsomus ja ihmiskäsitys. Tuemme jokaisen kokonaisvaltaista kehitystä. Haluamme, että jokainen löytää omat lahjansa, voi ottaa ne käyttöön sekä kehittyä kykyjensä mukaan turvallisessa ilmapiirissä.
 3. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti vastaamalla ympäristömme haasteisiin. Alkuopetuksessa tarjoamme myös kaksikielistä opetusta.
 4. Haluamme luoda jokaiselle lapselle ja nuorelle erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin sekä jättää pysyviä jälkiä ympäristöönsä yksilöinä ja yhteiskunnassa jakamalla hyvää eteenpäin. Kotoa saat juuret ja koulusta kantavat siivet! Tervetuloa yhteiselle matkalle oppimaan.

Upouudet koulutilat odottavat Matinkylässä!

Vuodenvaihteessa 2021/22 muutamme vastavalmistuneisiin omiin koulutiloihin Matinkylään. Nykyaikaiset, avarat ja turvalliset tilat tukevat oppimista ja vahvistavat monipuolista toimintaamme entisestään.

Uusille koulutiloille tärkeimpinä kriteereinä olemme pitäneet niiden turvallisuutta, rakentamisen laatua ja kestävää kehitystä. Koulun rakentaminen on suunniteltu tiukkojen puhtausstandardien mukaan ja olemme kiinnittäneet erityistä huomiota sisäilman laatuun vaikuttaviin tekijöihin.

Keskeinen sijainti Matinkylässä hyvien kulkuyhteyksien varrella on pientenkin koululaisten helposti ja turvallisesti saavutettavissa kevyen liikenteen väyliä pitkin. Uusi koulumme sijaitsee osoitteessa Matinkartanontie 13.

Lämmin ja motivoitunut yhteisö suurella sydämellä

Teemme opetustyötä suurella sydämellä. Panostamme toiminnassamme laatuun, opettajien ammattitaitoon ja oppilaan tukemiseen ja kohtaamiseen. Ilmapiirimme on lämmin ja innostava, tuemme toinen toistamme ja kunnioitamme erilaisuutta. Opettelemme keskinäistä vuorovaikutusta yhdessä tehden ja kohtaamaan toisemme ystävällisesti. Meillä voit kasvaa ja kehittää taitojasi turvallisessa ilmapiirissä.

Kielirikasteisuus ja kaksikielinen opetus laajenee

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti vastaamalla ympäristömme muutoksiin. Aloitusluokaksi voit valita kielirikasteisen vaihtoehdon, jonka kohdekielenä on englanti. Kielirikasteiselle luokalle hakeakseen ei tarvitse vielä osata englantia, mutta suomen kieltä on osattava jonkin verran.

Syksyllä 2021 meillä aloittaa uusi kielirikasteinen luokka. Meillä on myös valmius laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen. Olemme hakeneet Opetushallitukselta lupaa laajamittaiseen kaksikieliseen opetuksen järjestämiseen.

 • Kielirikasteisuus tarkoittaa suppeaa kaksikielistä opetusta, jolloin noin 25 prosenttia opetuksesta toteutetaan englanniksi ja loput suomen kielellä.
 • Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa englannin kielisen opetuksen osuus kasvaa noin 50 prosenttiin kaikesta opetuksesta.

Koulumme kieliohjelma

Opetuskielemme on suomi.

Meillä voit opiskella kieliä seuraavasti:

 • A1-englanti 1-2- luokat
 • Pitkä kieli A-englanti  3.9 -luokat
 • A2-kieli : ranska tai espanja 3-9 -luokat
 • B1-kieli ruotsi 6-9 -luokat
 • valinnainen kieli (kysynnän mukaan) 8-9 -luokat

Monipuolinen aamu- ja iltapäivätoiminta ja taidekoulu Talentti

Meillä voit osallistua maksuttomaan aamutoimintaan ennen varsinaisen koulupäivän alkamista. Näin uusi päivä voi alkaa jokaisen kohdalla valvotussa ympäristössä turvallisesti ja rauhallisesti perheen aamuaikataulujen osalta.

Iltapäivällä siirtyminen vapaa-ajan harrastamisen pariin on helppoa:

1. Koulussamme on maksullinen iltapäivähoito, Iltsi, joka on avoinna 1-6 -luokkalaisille.

2. Taidekoulu Talentissa voit kehittää omia taitojasi erityisesti musiikin ja teatteritaiteen opinnoissa.

Taidekoulu Talentille olemme hakeneet lupaa laajempaan taiteen perusopetukseen. Laajempi taiteen perusopetus antaa enemmän valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua myöhemmin taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

3. Koulullamme on myös ilmaista kerhotoimintaa lukuvuosittain: kuorot, askartelu- ja liikuntakerhot. Näistä tiedotetaan lukuvuoden alussa.

Hae meille!

Voit hakea meille oppilaaksi ympäri vuoden myös virallisten hakuaikojen ulkopuolella.

Lisätietoja meistä saat ottamalla yhteyttä sähköpostitse: toimisto@ekk.fi tai soittamalla 045 111 6404.
Olemme avoinna: ma-to klo 7.45 – 13.15.

Kouluun voit hakea näillä lomakkeilla.

Päiväkotiin ja esikouluun voit hakea näillä lomakkeilla.