Valinnaisaineet

Alakoulun valinnaisaineet

Uusi opetussuunnitelma astui voimaan 1.8.2016.
Valinnaisainetunnit jakautuvat seuraavasti alakoulussa:
3.lk 1 vh-> KS
4.lk: 1 vh–> MU
5.lk 3 vh: 1 vh-> KS + 1vh–>MU + 1 vh valinnaisainetarjottimelta
6. lk 3 vh: 1 vh–>KS + 1 vh–>KU + 1vh valinnaisainetarjottimelta

Yläkoulun valinnaisaineet

Lukuvuonna 2017-2018 7. lk siirtyy uuden opetussuunnitelman piiriin.
Seitsemännellä luokalla oppilaat opiskelevat yhden vuosiviikkotunnin valinnaista Suomi 100- taito- ja taideainevalinnaista sekä 1 vh EKK:n oma tunti.

8.-9. -lk opiskelevat vielä vanhan opetussuunnitelman mukaan:
Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 6 viikkotuntia / vuosiluokka. Valinnat tehdään vuosittain seuraavaa lukuvuotta varten. Espanjan kielen opiskelu poikkeaa tästä, ja se valitaan kerrallaan sekä kahdeksatta että yhdeksättä luokkaa varten.

Valinnaisainetarjonta vaihtelee vuosittain ja toteutuvat ryhmät muodostuvat oppilaiden valintojen perusteella. Viime vuosina toteutuneita kursseja ovat mm. liikunta, kotitalous, tietotekniikka, koodaus, espanja/kielet, ilmaisutaito, musiikki, kuvataide, lukioon valmentavat kurssit sekä tiede.