Valinnaisaineet

Alakoulun valinnaisaineet

Uusi opetussuunnitelma astui voimaan 1.8.2016.
Valinnaisainetunnit jakautuvat seuraavasti alakoulussa:

3.-6. luokilla 1vh valinnaisainetta on sidottu johkokunnan määrittämään taito- tai taideaineeseen
lisäksi 5.-6. luokilla 1vh oppilaan valittavissa valinnaisainetarjottimelta

Yläkoulun valinnaisaineet

Valinnaisainetarjonta vaihtelee vuosittain ja toteutuvat ryhmät muodostuvat oppilaiden valintojen perusteella. Viime vuosina toteutuneita kursseja ovat mm. liikunta, kotitalous, tietotekniikka, koodaus, espanja/kielet, ilmaisutaito, musiikki, kuvataide, lukioon valmentavat kurssit sekä tiede.